Ana Sayfa

 

 Sayokan Dünya Federasyonu' nda denklik işlemleri;
 

     Türkiye'de Sayokan Dünya Federasyonu üyesi Sayokan Alplık Okullarından Siyah Kuşak 1.San, 2.San, 3.San ve 4.San sekmenlerine (seviye) yükselmek isteyen adaylar, alplık okullarının aşağıdaki müracaat işlemlerinden sonra "Közgü" ye katılırlar. 

    Başka spor kulüplerinde veya özel kuruluşlarda veya Halk Eğitimi Kurslarındaki seans faaliyeti yürüten aybarların alplarının işlemleri, kendilerine en yakın federasyon üyesi alplık okulları üzerinden yapılır. federasyon üyesi olmayan kuruluşların kendi müracaatları kabul edilmez.

ALAGAN ALPLIK MÜRACAATLARI İÇİN

 1. San İçin ; 
  1 – Nüfus cüzdan örneği,
  2 – Müracaat formu,
  3 – Aplık okulunun dilekçesi.
  4 – Beş adet vesikalık fotoğraf
 2.San İçin ;
 
1 – Nüfus cüzdan örneği,
  2 – Müracaat formu,
  3 – Alplık Okulu dilekçesi,
  4 – SDF, 1.San diploma kopyası,
  5 – Beş adet vesikalık fotoğraf
 3.San İçin;
 
1 – Nüfus  cüzdan  örneği,
  2 – Müracaat formu
  3 – Alplık Okulu dilekçesi
  4 – SDF, 2. San diploması kopyası.
  5 – Beş adet vesikalık fotoğraf

BASAGAR ALPLIK MÜRACAATLARI İÇİN

 1. San İçin ;
 
1 – Nüfus cüzdan örneği,
 2 – Müracaat formu,
 3 – Alplık Okulu dilekçesi.
 4 – Toralp 108 saat çizelgesi,
 5 – Beş adet vesikalık fotoğraf
 2.San İçin ;
 
1 – Nüfus cüzdan örneği,
 2 – Müracaat formu,
 3 – Alplık Okulu dilekçesi.
 4 – SDF 1.San diplomasının kopyası
 5 – Beş adet vesikalık fotoğraf
 
 3.San İçin;
 
1 – Nüfus  cüzdan  örneği,
 2 – Müracaat formu,
 3 – Alplık Okulu dilekçesi
 4 –  SDF 2.San diploması kopyası.
 
5 – Beş adet vesikalık fotoğraf
 

 NOT: Müracaat dosyalarına aşağıdaki formlar doldurularak eklenir.

BAŞKA SAVAŞ SANATLARINDAN GEÇİŞLER İÇİN UYGULANAN İŞLEMLER :
 Başka savaş sanatlarından Sayokan'a geçiş yapmak isteyen siyah kuşak 3.Dan ve üzeri antrenör veya derece sahibi kişiler;
  1 - "Dan" derecelerini gösterir diplomalarının 2 adet kopyası,
  2 - Antrenörlük diplomasının 2 adet kopyası,
  3 - Bir adet nüfus cüzdan kopyası,
  4 - Dört adet vesikalık fotoğraf,
  5 - Aşağıdaki formlar doldurularak,

      SDF Türkiye temsilcisine müracaat yapılır. Temsilci müracaat belgelerini SDF genel Sekreterliğine gönderir. Denklik işleminden sonra, 1 yıl içinde 80 saat Sayokan kurs süresini doldurmak zorundadır. Bu süreyi, müracaat sahibinin yerleşim yerine yakın bir Sayokan Alplık Okulunda tamamlama talebi olursa, SDF'nin görevlendirmesi ile tamamlayabilir. Bu süreyi tamamladığına dair rapor, eğitim gördüğü Alplık Okulu ve aybarının hazırladığı rapor ile belgelenir. Ayrıca, yılık hazırlanan başarı belgelerinde bir yıllık göstergeleri değerlendirilir. Değerlendirme sonunda denkliği SDF Yönetim Kurulu tarafından uygun görülür yapılır veya uygun görülmeyerek yapılmaz.

SAN SERTİFİKA ÜCRETLERİ
San sertifika ücretleri, Federasyon Yönetim Kurulu'nun 12.11.2011 tarih ve 44 sayılı kararı ile güncellenmiştir.

 1.SAN Sertifikası (işlemeli kuşak dahil) 60,00$
 2.SAN Sertifikası (işlemeli kuşak dahil) 70,00$
 3.SAN Sertifikası (işlemeli kuşak dahil) 80,00$
 4.SAN Sertifikası (işlemeli kuşak dahil) 85,00$
 5.SAN Sertifikası (işlemeli kuşak dahil) 90,00$
 6.SAN Sertifikası (işlemeli kuşak dahil) 110,00$
 7.SAN Sertifikası (işlemeli kuşak dahil) 115,00$
 8.SAN Sertifikası (işlemeli kuşak dahil) 120,00$
 9.SAN Sertifikası (işlemeli kuşak dahil) 125,00$

AYBAR SERTİFİKA ÜCRETLERİ

  Kurlarına göre Aybar sertifika ücretleri, Federasyon Yönetim Kurulu'nun 15.11.2012 tarih 54 sayılı karar ile güncellenmiştir. Buna göre Aybar olmak ülke İl-Etirişlerin (Temsilcilerin) teklifi, Eğitim Kurulunun uygun görüşü ve Başkanın onayı ile verilmektedir. Aşağıdaki "Aybar Form"unun doldurulması gerekmektedir.

1.Kur; Basutçı Aybar (Aybar yardımcısı) 50,00$
2.Kur; Aybar 60,00$
3.Kur; Ödrüm Aybar 65,00$
4.Kur; Baş Aybar 70,00$
5.Kur; Ediz Aybar 80,00$

NOT: Ödemeler SDF Ziraat Bankası, Safranbolu Şubesi hesabına yatırılır.
Ücretler SDF Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Ödemeler :
 T.C. Ziraat Bankası
 Safranbolu Şubesi - Kodu : 1014
 Hesap Adı                          : Sayokan Dünya Federasyonu
 Hesap No                           : 57656651 - 5001
 IBAN                                  : TR56 0001 0010 1457 6566 5150 01

 Not: Lütfen ödemelerinizi açıklayıcı bilgilerle yapınız. Ne için?, kim için?, kaç kişi için? yada hangi sertifika için? gibi.
 

FORMLAR

SAYOKAN DÜNYA FEDERASYONU
MÜRACAAT FORMU
TÜRKİYE
SAYOKAN WORLD FEDERATION
APPLICATION FORM

Alplık Okulunun Adı
Name of Alplık School

 

Foto
Photo

Okulun İli, İlçesi
School of Province, District

 

Adı
Name

 

Soyadı
Surname

 

Doğum Tarihi ve Yeri
Date of Birth and Birthplace

 

Vatandaşlık Numarası
ID Card Number

 

Adres
Adress

 

Posta Kodu
Mail Code

 

Telefon
Phone

 

Faks
Fax

 

ALAGAN ALPLIK      (    )

Girilecek  sekmeni işaretleyiniz.
Please, sign sekmen (degree)

 1.San            2.San             3.San
  (     )              (      )             (      )
                    

BASAGAR ALPLIK   (    )

 Girilecek  sekmeni işaretleyiniz.
Please, sign sekmen (degree)

 1.San            2.San           3.San
  (      )             (      )           (      )
                    

SDF San Sertifikası Kayıt No
(
Sadece 2.San ve üzeri için)

Number of Certification in SWF
(Only for 2nd San and over)

 

 

 

Sayokan’a Başlama Tarihi
Date of beginning to Sayokan

………./………………./…………..

 

 Alplık Okulu Başkan
Chairman of Alplık School

 Adı Soyadı: ……………………………
 Full Name

  İmza           ………………………………
  Signiture


Alplık Okulu Mührü

 …………………………………………………..

 Seal of Alplık School