logolar

Blog 1

Sayokan Dünya Federasyonu'nda Kullanılan Onganlar (Logolar)

Buz-At Börü Sayokan, Alplık Okullarının logoları hariç, kıta veya ülke İl-Etiriş ya da federasyon kuruluşları, yukarıda kullanılan onganlar dışında başka logolar tasarlayamaz, üzerinde Sayokan adını kullanamazlar. Kıta ve Ülke İl-Etirişleri yada kurulmuşsa federasyonlar ancak yukarıda belirtilmiş onganları kullanabilirler. Kıta ve ülke İl-Etiriş veya federasyon onganları, Sayokan Dünya Federasyonu onganıyla beraber kullanılır. Web sayfaları, antetli kağıtlar, sosyal paylaşım siteleri, uzun veya kısa metraj görsel videolarda beraber kullanılır. Yukarıdaki onganlar, federasyondan temin edilir.


Her Alplık Okulu dilerse okulunu ifade eden bir ongan kullanabilir. Ancak onganlarında, yukarıdaki onganlar hariç, Hilal, Güneş ve kurt sembollerini içeren onganlar tasarlayabilirler. Bu semboller Buz-At Börü Sayokan'ı ifade eden sembollerdir.